Velkommen til Andøy
Velkommen til Andøy
Velkommen til Andøy
Velkommen til Andøy

 

 

 

 

1988
ble den første hvalsafari-turen arrangert i Andøy. Andøy er den første og ledende hvalsafari destinasjonen i Norge.
95%
I det næringsrike havet utenfor Andøy er det 95% sjanse for å se hval både sommer og vinter.
1962
Andøya Space: Senter for oppskyting av rom- og nordlys forskningsraketter siden 1962
50%
Om vinteren i Andøy er det i gjennomsnitt 50% sjanse for gode forhold for å se nordlyset.