Dyreliv
Dyreliv
Dyreliv
Dyreliv

Fakta om hval

  • Spermkvalen er den mest vanlige hvaltypen utenfor Andøy, og kan bli sett både sommer og vinter. Det er bare de mannlige spermhvalene som kommer til dette farvannet, hunnkvalene holder seg lengre sør.
  • Spermkvalen er den største tannvalen i verden, og de mannlige hvalene kan bli rundt 18 meter lange, og veie opptil 45 tonn.
  • Spekkhuggere, knølhval og finnhval følger store sildestimer til våre farvann vinterstid. Den beste perioden for å oppleve disse hvalartene strekker seg fra slutten av november til utgangen av januar.

HVAL

Andøy har siden midten av 80-tallet blitt kjent som «hvalens rike» på grunn av øyas nærhet til feltene hvor de store hvalene oppholder seg. Vi har et geografisk fortrinn som bringer oss tett på hvalen året rundt. Andøy er lokalisert nærmere eggakanten og de store havdypene enn noe annet sted i Norge. Ikke langt fra land går det en bratt og smal undervanns-canyon på havbunnen utenfor øya, som påvirker havstrømmene langs kystforholdene, og skyver næringsrikt vann fra dypet opp mot overflaten. Resultatet er et næringsrik felt som er kjent for store fiskeriforekomster og et rikt miljø for andre marine arter - deriblant hval. 

Hvalforskning

  • Hvalforskning har alltid vært en sentral del av hvalsafarinæringen i Andøy. Øyas beliggenhet har gjort det mulig for internasjonale hvalforskere å komme tettere på de mannlige spermhvalene enn noe annet sted i verden, for å kaste lys over noen av de viktigste spørsmålene knyttet til hannhvalenes biologi.
     
  • Hvalforskere benytter foto-id-teknikker for å studere spermhval. De individuelle merkene og formen på halefinnen til hvert enkelt individ gjør at forskerne kan identifisere hvalene og skille dem fra hverandre. Noen av spermhvalene har blitt observert hvert eneste år, og disse «gjengangerne» har fått tildelt navn. For eksempel en hannhval som ble observert for første gang i 1994 - vender fortsatt tilbake årlig. Vi har døpt ham Glenn.

IMPONERENDE DYRELIV

Fuglelivet langs kysten av Andøya er utrolig mangfoldig. Bleiksøya er et fuglefjell med et yrende liv, og om sommeren er øya vertskap for en av de største lundefugl-koloniene i Norge. Flere andre sjøfuglarter hekker også på øya, for eksempel krykkje, toppskarv, skarv,  lomvi, alke og Tyvjo. Skjærgården langs vestkysten av Andøya er også et perfekt habitat for  den største sjøfuglen, havsula. Daglige safariturer gir deg sjansen til å komme tett på disse fantastisk flotte fuglene. Du er også garantert å se den mektige havørna på disse turene.

Farvannet og kysten av Andøya er også base for store forekomster av sel og oter. Begge arter kan bli sett i flere havneområder, når man reiser langs kysten, eller på en safaritur til sjøs. Er du heldig kan du se et glimt av en elg som lurer i krattet. Det beste tidspunktet på dagen til å se disse dyrene er ved daggry eller solnedgang. Andøy får også ofte besøk av den fuglearten som har det lengste migrasjonsmønsteret av alle - rødnebbterna. Et ev de mer uvanlige synene du i beste fall kan oppleve, er et møte med den plankton-etende haitypen brugde - som kan bli hele 12 meter lang!