VIKTIG INFORMASJON OM KORONA
Fiske i Andøy
Fiske i Andøy
Fiske i Andøy
Fiske i Andøy

Fiske i Andøy

Andøya tilbyr mange muligheter både til å fiske ut på sjøen og på ferskvann. Bli med på en guidet fisketur, eller fisk selv. Her oppe ser du flere leverandører som tilbyr fisketurer. Du kan fiske etter sjøørret, kveite, laks, hyse, rødspette, makrell, havfisk.. you name it.

Man trenger fiskekort om man vil fiske i ferskvann og elver. Fiskekort utstedes av lokale landeiere og fiskeorganisasjoner. De begrenser seg til et spesifikt område eller en spesifikk tidsperiode, og koster generelt lite. De kan også kjøpes på inatur.no 

Man trenger ikke ha fiskekort ut på havet.

Les mer om fisking i Norge her. Har du flere spørsmål? Ta kontakt og vi forsyner deg med informasjonen som du trenger til å planlegge ditt neste fiskeeventyr i Andøy.