VIKTIG INFORMASJON OM KORONA

Koronavirus (COVID-19) informasjon til reisende

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets kom med nye råd for fritidsreiser gjeldene fra 15. juni. Regjeringen vil fra 15. juli 2020 komme med nye reiseråd for innreise til Norge fra ulike land i Europa. 

Folkehelseinstituttet oppfordrer til å planlegge reisene slik at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder. Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene.

De viktigste tiltakene for å begrense smittespredningen er:  

  1. Syke personer skal holde seg hjemme 
  2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 
  3. Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

Det er likevel et godt råd å unngå rundreiser, og å planlegge reiser med tanke på å unngå smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør således mindre fare for smittespredning.

Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene:

  • Syk personer bør ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Personer som blir syk på reisen bør dra hjem dersom tilstanden tillater det.
  • Personer som er i hjemmekarantene skal ikke reise. Det er gitt unntak fra dette for personer uten symptomer som kan oppholde seg på hytte for å unngå nær kontakt med et covid-19-sykt hustandsmedlem.
  • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.
  • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om minst 1 meters avstand til andre. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.
  • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.
  • Enkelte kommuner har lokale restriksjoner eller råd. Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til. Du bør ikke belaste kommunen med å ta kontakt med dem for å sjekke dette ut, eller be om unntak hvis kommunen har lokale restriksjoner eller råd, men forholde deg til disse.
  • Håndhygiene og Hostevaner: Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hendene når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit (70 prosent alkohol) virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Hvis hendene er synlig skitne eller våte, har hånddesinfeksjon redusert effekt. Da bør hendene i stedet rengjøres med såpe og vann. Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig

Oppdatert informasjon og råd om tiltak ved reiser finner du på  Folkehelseinstituttet  og på Helse Norges nettsider.

Unngå utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Norske myndigheter fraråder fra 14. mars 2020 reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reisende bør følge med på Utenriksdepartementets reiseinformasjon og nyheter, da rådene kan endre seg raskt.

Informasjon om reiser og koronavirus (Folkehelseinstituttet)

Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Norden, skal være i hjemmekarantene. Karantenen varer i 10 dager. Fra 15. juni 2020 er det gitt unntak fra karanteneplikten ved reiser i Norden, mellom områder som har tilstrekkelig lav smittespredning. Det vil si at man kan reise til Norge fra Danmark, Færøyene, Island og Finland uten å måtte gå i karantene. Merk: dersom man reiser fra Sverige skal man 10 dager i karantene.
Regjeringen vil fra 15. juli 2020 komme med nye reiseråd for innreise til Norge fra ulike land i Europa. Rådene blir basert på smittesituasjonen i det enkelte land.

OBS: Avinor har besluttet å stenge flere kortbaneflyplasser for all kommersiell flyvning fom. onsdag 18. mars og foreløpig til 1.juni. Dette gjøres for å kunne forflytte særlig personell, men også utstyr til andre lufthavner. Beredskap for ambulansefly vil bli ivaretatt. For Vesterålen og Lofoten gjelder dette (naturlig alternativ lufthavn i parentes); Stokmarknes (Alternativ lufthavn Andøya) og Svolvær (Alternativ lufthavn Leknes eller Evenes). Det vil imidlertid være et begrenset tilbud på ruten mellom Stokmarknes og Bodø fra 8.mai

Tiltak Vesterålen og Andøy

 De fleste spisesteder, attraksjoner, opplevelsessentre og overnattingssteder åpner løpende fram mot sommeren.

Det er ingen stenginger på kollektivnettet, men redusert rutetilbud kan forekomme. Kjøpesentre kan ha begrenset åpningstid. Matbutikker og apotek er åpne som normalt. Gitt de raske endringene, oppfordrer vi alle til å sjekke nettstedene til enkeltattraksjoner, bedrifter og arrangører for oppdatert informasjon i tiden fremover.

Siste nytt om korona i Andøy: http://www.andoy.kommune.no/korona-info/

 

Visit Andøy har åpent på turistinformasjonen fra 08.30-16.00 i hverdager. Vi er også tilgjengelig på telefon og epost:

Telefon: (+47) 41 60 58 52
E-post: post@visitandoy.info
Facebook: facebook.com/visitandoy